Opdrachtsverklaring

“Electroniade” is een organisatie opgericht met het oog op de promotie van de  onderzoek, kennis, faam, studie en beroepen in verband met elektronica

“Electroniade” is een niet-gouvernementele vereniging zonder winstoogmerk, ter promotie van de opleiding op academisch, professioneel en ook vulgariserend niveau van alle aspecten van de elektronica.

De partners van Electronicade zijn allen niet-gouvernementele organisaties en bedrijven in domeinen als elektronica, fotonica, ICT, computerwetenschappen, CAD, zijn toepassingen en zijn toeleveranciers.

“Electroniade” is opgericht in 2016 door Caeleste CVBA, Mechelen, België.

De promotie en werving van deelnemers aan de wedstrijden en opleidingen mikt op professionele elektronici, maar ook in grote mate op jonge mensen (middelbare school en bachelorniveau), die geïntereresseerd zijn in techniek en elektronica in de brede betekenis.  De Electroniade streeft allianties na met gelijksgestemde initiatieven zoals de Wiskundeolympiade en de STEM-olympiade.