Opdrachtsverklaring

“Electroniade” is een organisatie opgericht met het oog op de promotie van onderzoek, kennis, bekendheid, studies en beroepen in verband met elektronica

“Electroniade” is opgericht in 2016 door Caeleste CVBA, Mechelen, België.  “Electroniade” is een niet-gouvernementele vereniging zonder winstoogmerk, ter promotie van de opleiding op academisch, professioneel en ook vulgariserend niveau van alle aspecten van de elektronica, ICT en STEM.

 

De promotie en werving van deelnemers aan de wedstrijden en opleidingen mikt zowel op professionele elektronici, als op studenten en scholieren (middelbare school), die geïntereresseerd zijn in techniek en elektronica in de brede betekenis.  De Electroniade streeft allianties na met gelijksgestemde initiatieven zoals de Wiskundeolympiade en de STEM-olympiade.