Met dank aan XFAB voor het leveren en sponsoren van de wafers voor de Waferpetanque!


Waferpetanque reglement:

 • Elk team stuurt een afgevaardigde om zijn team te verdedigen voor de Waferpetanque
 • [nieuw 2022] het speelveld is minstens 3×3 meter groot, afgebakend met blauw lint.

 • [nieuw 2022] het speelveld is niet effen.  Ideaal is het speelveld een écht petanqueveld (boulodrome).
 • het speelveld mag slechts betreden worden door de scheidsrechter.

 • aan één kant van het speelveld is een werpzone voor de speler, van 1×1 meter, afgebakend met blauw lint.

 • bij het begin van het spel plaatst de scheidsrechter een “varkentje” (kleine ronde schijf) op een willekeurige plaats in het veld.

 • De spelers wagen één voor één, elk één worp, in een volgorde beslist door de scheidsrechter. De spelers kunnen hun wafer rollen, werpen, of schuiven naar keuze, echter, ze mogen met hun voeten de rand van de werpzone niet raken of overschrijden. De speler moet zijn worp uitvoeren binnen de minuut na het betreden van de werpzone.

 • De wafer moet het nummer of de naam van het team van de speler dragen.

 • De wafers worden voorzien door de organisatie.

 • Als de wafer breekt is het resultaat ongeldig en is het team van de speler uitgeschakeld en krijgt nul punten.

 • Na de worp van alle deelnemers zal de scheidsrechter de score bepalen, aldus:

  • de winnaar is de wafer die met zijn middelpunt het dichtst bij het middelpunt van het varkentje terecht is gekomen. Hij krijgt 10 punten

  • De tweede is de wafer die het tweede dichtst bij het varkentje is terecht gekomen, hij krijgt 9 punten.

  • enzovoort. Slechts de eerste tien gerangschikten zullen punten krijgen. Wafers die buiten het speelveld liggen kunnen toch nog punten krijgen als ze binnen de eerste 10 eindigen.

 • De scheidsrechter mag deelnemers uitsluiten wegens ongepast gedrag of voor het betreden van het speelveld zonder toestemming.

 • In geval van ex-aequo kan de scheidsrechter beslissen om de voorrang te geven aan de eerst geregistreerde deelnemer.

 • Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de scheidsrechter.